329593995 1157034341667476 2622851688768416880 n

Info Merepäeva laadal kauplejatele:

Rannalaadale ootame kauplema käsi-ja kuntsitöödega, hea toidu ja joogiga, aiasaadustega, taimedega ja kõige muuga mis on ehtne ja hea!

Merepäeva toitlustajate kohad on täis!

• Eelregistreeritud kauplejal on laadal loomulikult eelistatud asukohaga müügipind.
• 08. juulil hakatakse müügikohti jagama Kunda rannas kell 08.00.
• Laadamüük toimub laupäeval, 08. juulil kell 10-17 
• Kauplejate paigutuse vastavalt tootegruppidele määrab korraldaja.
• Toidukaupade müüjad peavad omama veterinaar- ja toiduameti vastavat tunnistust ning täitma teavitamise avalduse.
• Kaupleja vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest müügi ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.
• Merepäev toimub iga ilmaga.
Korraldaja jätab endale õiguse keelduda müügipileti väljastamisest.

MÜÜGIPLATSI BRONEERIMINE

Müügipileti hinnad avalikul üritusel

(1) Kehtestada avalikul üritusel müügipileti hinnaks:

1) toitlustajatele ja lahja alkoholi (õlu ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed joogid kuni 6% mahust) müüjatele 350 (kolmsada viiskümmend) eurot üks müügikoht -ühe päeva müügipilet;
2) lahja alkoholi (õlu ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed joogid kuni 6% mahust) müüjatele 300 (kolmsada) eurot üks müügikoht -ühe päeva müügipilet
3) väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 75 (seitsekümmend viis) eurot üks müügikoht- ühe päeva müügipilet;
5) atraktsioonid 100 (sada) eurot;
6) kauplejale kuni 3 (kolm) müügimeetrit (väike koht) 25 (kakskümmend viis) eurot;
7) kauplejale 3-6 (kolm kuni kuus) müügimeetrit (keskmise suurusega koht) 45 (kakskümmend viis) eurot;
8) kauplejale üle 6 (kuue) müügimeetri (suur koht) 60 (kuuskümmend) eurot;

(2) Kehtestada müügikoha müügipileti hinnale lisaks tasu elektri kasutuse eest:

1) üks päev 25 (kakskümmend viis) eurot müügikoha kohta;