Kunda Klubi ehitati 1888. aastal algselt tsemenditehase direktori elamuks. Kahekorruselises majas on kolm saali, neist suurim lava, rõdu ja 200 istekohaga.

EESMÄRK

Pakkuda kaasaegseid võimalusi ning tingimusi Kunda elanikele kultuuriliste elamuste saamiseks nii osaleja kui tarbijana. Noortele pakutakse atraktiivset keskkonda ja mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks.

MISSIOON

Kunda linna klubi on eestvedaja ja erinevate huvigruppide toetaja omanäolise kultuuri viljelemisel linnas, kindlustades õdusa ja kaasaegse vabaaja veetmise kõigile.

VISIOON

Kunda linna klubi on rahvuskultuuri viljelemise keskuseks ning meelelahutus- ja professionaalse kultuuri vahendajaks Kunda linnas.