VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU KULTUURIKESKUS

Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2022 otsuse nr 35 „Viru-Nigula valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine“ moodustati Viru-Nigula Kultuurikeskus (registrikood 75020581).

Kultuurikeskuse põhitegevus on kultuurilise teenindamise tagamine, huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Viru-Nigula vallas.

Kultuurikeskuse eesmärgiks on rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine, kohaliku kultuurielu edendamine, taidlus- ja huviringide töö koordineerimine, rahvapidude ja kultuuriürituste läbiviimine ning vaba aja veetmise võimaluste pakkumine kõikidele vanusegruppidele.

Kultuurikeskus toetab vallas tegutsevate klubide, seltside, huviringide jms. tegevusi ning osaleb massiürituste, festivalide, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamises.

Kultuurikeskuse ülesandeks on koostöö tegemine Eesti ja teiste riikide kultuuri- ja haridusasutustega, samuti teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu paremaks korraldamiseks.

Viru-Nigula valla kultuurikeskusel on 5 allüksust: Kunda linna klubi, Aseri rahvamaja, Viru-Nigula rahvamaja, Kunda tsemendimuuseum ja Viru-Nigula koduloomuuseum

KULTUURIKESKUSE EESMÄRK
Pakkuda kaasaegseid võimalusi ning tingimusi Viru-Nigula valla elanikele kultuuriliste elamuste saamiseks nii osaleja kui tarbijana.

MISSIOON
Viru-Nigula valla kultuurikeskus on eestvedaja ja erinevate huvigruppide toetaja omanäolise kultuuri viljelemisel vallas, kindlustades mugava ja kaasaegse vabaaja veetmise kõigile.

VISIOON
Viru-Nigula valla kultuurikeskus on rahvuskultuuri viljelemise keskuseks ning meelelahutus- ja professionaalse kultuuri vahendajaks Viru-Nigula vallas.

Hea meelega aitame Teil kokku panna kultuuriprogrammi ja läbi viia sündmusi. Meie huviringid ootavad Teie esinemispakkumisi.