ASERI RAHVAMAJA

Aseri Rahvamaja põhitegevuseks on kultuurilise teenindamise tagamine, taidlus- ja huviringide töö koordineerimine, rahvuskultuuri väärtustamine ja arendamine, kultuuriürituste läbiviimine ning vaba aja veetmise võimaluste pakkumine kõikidele vanusegruppidele.

Aseri Rahvamaja on ehitatud 1978. aastal. Hoones on suur kontsertsaal 300 istekohaga, tantsusaal väikese lavaga ning avar fuajee ürituste korraldamiseks.

Aseri Rahvamajas on loodud soodsad tingimused erinevate huvitegevuste läbiviimiseks.