Rahvakoosolek Kunda linna klubis 15. juuni 2015 kell 18 | www.kundalinnaklubi.ee