Tublide õpilaste vastuvõtt klubis | Kunda linna klubi | www.kundalinnaklubi.ee

5. juunil 2014 kell 14 toimub Kunda linna klubis linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtt Kunda tublidele õpilastele.
Kavas: tervituskõned, tänukirjade üleandmine, üllatuskülalise esinemine, ühine tordisöömine ja ühispildi jäädvustamine.
Kutsutud on Kunda ühisgümnaasiumi ja muusikakooli õpilased, kelle õpitulemused on lõppeval õppeaastal väga head. Üle antakse ka linna tänukirjad noortele, kes on väga aktiivsed ning tublid vabatahtlikud õppetöövälistes tegevustes - sündmuste korraldamisel ja kooli huvitegevuse arendamisel.