Neljapäeval, 20. veebruaril 2014.a kell 11 - 12.30
Kundas, Eakate päevakeskuses (Mäe tänav 11)

Tuleohutusalane koolitus eakatele

 
Teemadeks:
* Tulekahju ja selle tekke põhjused;
* Tulekahju ja selle areng (vaatame filmi);
* Tulekahju avastamise seadmed, suitsuandur, vinguandur;
* Tegutsemine õnnetuse korral, 112;
* Esmased tulekustutusvahendid;
* Vestlusring, vastame küsimustele;
* Õnneloos, osalejate vahel loositakse välja erinevaid auhindu;
* Väike meene ka igale osalejale.


Tasuta.

Info tel 53 862 485

Koolituse läbiviija Ida Päästekeskuse ennetustöö büroo