Karoliine lapsed Jõgeval luulefestivalil | www.kundalinnaklubi.eeKunda laste Karoliine näiteringid osalesid 24.-25. jaanuaril Jõgeval toimunud Betti Alverile pühendatud IX luulefestivalil "Tuulelapsed." Mõlemad trupid tegid väga head etteasted ja tulemusteks Karoliine keskastme näiteringile omistatud laureaaditiitel, Robin Täppile näitlejapreemia ja Vanemuise teatri eripreemia Natalie Neiglale mõjusa soomeugriliku atmosfääri loomise eest. Kiidame ja õnnitleme Karoliine näitlejaid ning lavastajaid Maarika Koks ja Natalie Neigla!

Tuulelapsed said kokku Jõgeval

24.-25. jaanuaril toimus Jõgeva Põhikoolis IX Betti Alverile pühendatud luulefestival „Tuulelapsed“. Festivaliprogrammis oli 17 etendust. Festivali korraldajaks on olnud kõigil aastatel MTÜ Tähetund eesotsas Jõgeva kooliteater „Liblikapüüdja“ juhendaja Lianne Saage-Vahuriga. Kaugeimad festivalikülalised olid Saaremaalt, Jõgeva oma truppe astus üles neli.

Festivaliprogrammile andis hinnangu ka nõukogu koosseisus Toomas Lõhmuste, Garmen Tabor, Mall Türk, Leelo Tungal, Veikko Täär, Rain Mikser.

Lääne-Virumaa oli seekord esindatud Kunda laste näitetrupi kahe vanuseastmega ja Rakvere Gümnaasiumi 5.b klassi sõnakunstiringiga.

Auhindu jätkus piisavalt ka Virumaale, üks kuuest väljaantud laureaaditiitlist ja mitu näitleja- ja eripreemiat.

Virumaa auhinnatud:

LAUREAAT – KUNDA LASTE NÄITETRUPP „KAROLIINE“ keskaste

Katkend Soome rahvuseeposest „Kalevala“ – „Saare neiu toomine“ - juhendajad  Maarika Koks ja Natalie Neigla

NÄITLEJAPREEMIAD – ROBIN TÄPP Kunda laste näitetrupp „Karoliine“ keskaste

KERT PÄRNAMETS Rakvere Gümnaasiumi sõnakunstiring 5.b klass

ERIPREEMIA – HOO JA LUSTI ERIPREEMIA Rakvere Gümnaasiumi sõnakunstiring 5.b klass

„Lõbusaid värsse Poolamaalt“ juhendaja Jana Sillajõe

TEATER VANEMUISE ERIPREEMIAD –

Jana Sillajõe – preemia lustliku teejuhatuse eest Poola laste luulesse

Natalie Neigla – preemia mõjusa soomeugriliku atmosfääri loomise eest