Taidlejate jõuluõhtu koos ansambliga Svips | www.kundalinnaklubi.ee