Noortemaja on Kunda linna allasutuse - Kunda linna klubi - allüksus

Kunda linna klubi noortemaja | www.kundalinnaklubi.ee

Klubi põhitööks on linna ja ümbruskonna elanikele meelelahutussündmuste korraldamine, rahvakultuuri arendamine ja huviringide töö läbiviimine. Kunda linna traditsioonilised kultuurisündmused: sõbralaat, laste laulukonkurss, Kunda linna päev (maikuu viimasel laupäeval), jaanipäev, mere- ja perepäev (juulikuu teisel laupäeval), saksofoni suvekool, rõõmureede lastele (augustikuu viimasel reedel), muinastulede öö (augustikuu viimasel laupäeval), esimesel advendil tulede süütamine linna jõulukuusel, uue aasta vastuvõtmine, rahvusvahelise muusikapäeva ja vabariigi aastapäeva tähistamine.

Kunda Noortemaja on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige alates 2009. aastast

Kunda Noortemaja on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige

Kunda Noortemaja on Eesti ANK Varaait

Kunda Noortemaja on Eesti ANK Varaait

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse korraldatud projektikonkursil Varaait vol 6 osales ka Kunda noortemaja ning sai toetust peotelkide soetamiseks.

Varaaidad laenutavad vahendeid ainult mitte-ärilistel eesmärkidel teistele noorsootöö tegijatele ja noortele tasuta kasutamiseks. Konkursi eesmärgiks oli toetada üle Eesti juba toimivaid ja uusi ressursi- või niššikeskusi, mis on vahendiks, et aidata kaasa mitte-organiseerunud noorte kaasatuse ja osaluse suurendamisele noorsootöös. Olemasolevad vahendid vähendavad noorteürituste eelarvet, seega pole vaja enam rentida suure summa eest väliürituste korraldamiseks peotelke. Kunda noortemaja Varaaida ressursikeskusest on võimalik vastava lepingu sõlmimisel tasuta laenutada väliürituste heaks kordaminekuks kahte peotelki (4x8 m). Telkide tasuta laenutustegevus kestab 31. detsembrini 2012 aastal.

Täname toetuse eest Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Avatud Noortekeskuste ühendust.