LAPSE ANDMED


ANDMED LAPSEVANEMA KOHTA


LAPSE/NOORE KONTAKTANDMED


NB! Kui minu lapsel on 14 päeva jooksul enne maleva algust olnud
kokkupuude COVID-19 haigestunud inimesega, teavitan sellest
koheselt maleva korraldajat ning loobun malevakohast.

ARVELDUSKONTO, KUHU MAKSTAKSE MALEVLASE TÖÖTASUNoortemaleva jooksul tehakse ja avalikustatakse minu lapsest pildi- ja
videomaterjali, mida kasutatakse maleva tegevuse tutvustamiseks ja
aruande juurde lisamiseks.
Avalduse allkirjastamisega annan nõusoleku seda teha.Avalduse lõpliku kinnitamiseks palun vajutage nupule "SAADA AVALDUS"